Radnice chce zastavět vaše parkoviště

Od roku 2010 se v koaličních stranách ODS a ČSSD pravidelně debatuje na téma zástavby parkovišť a volných ploch, na kterých by mohly vzniknout nové developerské projekty. Radnice, která na jedné straně volá po zavedení zón placeného stání pro akutní nedostatek parkovacích ploch na straně druhé chce zastavět parkovací plochy, aby někdo dostal svou provizi.

Dne 21.12.2011 prosadila koalice na Zastupitelstvu Prahy 11 Schválení žádosti MČ Praha 11 na MHMP, aby jí byly svěřeny pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy v k. ú. Chodov a Háje pro výstavbu sociálních bytů.

Kdo by si nepřál, aby obec-městská část vlastnila sociální byty, které by naplňovaly její sociální úkoly. Jenže tento bohulibý požadavek dostane nepříjemnou pachuť, když si uvědomíme, jak se obec pod vedením stávající koalice sociálních bytů zbavila, například jejich rozdáváním svým věrným.

Tento požadavek vyžaduje dostatečné finanční zdroje obce jak pro vlastní výstavbu, tak pro následnou podporu sociálního nájemného, a navíc pro předpokládanou výstavbu je též zapotřebí najít v stávající zástavbě potřebné místo. Rozpočet MČ Prahy 11 pod vedením ODS je přitom dlouhodobě deficitní. Umisťovat novou obecní výstavbu na plochy zeleně nebo stávající parkovací plochy je naprosto šílený nápad, který povede ke zhoršení kvality života v okolí.

To, co na Jižním Městě chybí, nejsou sociální byty, ale občanská vybavenost včetně parkovacích ploch a také městská zeleň. Již dnes je hustota obyvatel Jižního Města o 50 % vyšší než činí pražský průměr, a tak další zastavování zeleně či parkovišť je holý nesmysl. Pokud by se měly na Jižním Městě stavět nové byty, tak by to měla být nadstandardní kvalitní výstavba, která by udržela na Jižním Městě i občany s vyššími příjmy, kteří dnes z Jižního Města odcházejí. Uvolněné místo v původní zástavbě po těchto občanech může být přitom ihned využito jako základna pro obecní sociální bydlení s přirozenou integrací do společnosti. Pokud budeme jednotlivé sociální případy koncentrovat do sociálních domů, zaděláváme si do budoucna na problémy, které dnes musí řešit policie v sociálně vyloučených lokalitách.

Myšlenka stavět oddělené sociální obecní domy na Jižním Městě není nová a byla - například použita i pro ospravedlnění opakovaného navyšování míry využití území na Milíčově. Ovšem ve chvíli, kdy byly opakované úpravy územního plánu dosaženy, MHMP prodal pozemky soukromému investorovi ke komerční výstavbě a MČ Praha 11 nezískala přes četné proklamace ani jeden byt pro sociální účely. Nakonec sešlo na Milíčově i z plánované občanské vybavenosti.

Občané Jižního Města investovali a investují nemalé finanční prostředky do zvelebování svých bytů a domů. Realizace plánů sociálních domů-bytů povede nejenom ke snížení kvality života na Jižním Městě, ale bude mít za následek i snížení tržní hodnoty nemovitostí včetně privatizovaných bytů.

Jak z toho ven?

Volte pejskaře v těchto komunálních volbách

Kandidátní listina pejskařů se zavázala nedovolit zástavbu našich parkovišť a volných ploch kolem panelových domů

Zanechte komentář