Vestecká spojka přesekne Jižní Město

Červenec 2012 > do schránek jsme v poslední době dostali letáky s propagandou Vestecké spojky a křižovatky Exit4 v původní trase silničního okruhu kolem Prahy označovaného jako JVK. Letáky vydala dvě narychlo vzniklá sdružení "Životní hodnoty Prahy" (leták "Fakta o připravovaných dopravních stavbách v oblasti jihovýchodu Prahy"), zaregistrované v dubnu t.r. a „Rozvoj Jihovýchodu" sdružení nezaregistrované do 12. 7. 2012 na stránkách ministerstva. Nejprve jsme mysleli, že nová sdružení chtějí pomáhat „Alianci Jihovýchod" v informování obyvatel o probíhajících řízeních a aktuálním stavu uvedených záměrů. Při otevření letáků jsme však nevěřili svým očím. Takovou snůšku lží a těžkého překroucení skutečností, jsme naposledy viděli před volbami 2010 v podání předsedy ODS P11 Jiřího Janečka. Tyto letáky nesou velmi podobný rukopis. A nyní k jádru problému.

Mezi Kateřinkami a Újezdem je vyprojektována nejkapacitnější dálniční křižovatka tzv. Exit4 - jedná se o křížení a vzájemné propojení šesti jízdních pruhů dálnice D1 a pěti jízdních pruhů navržené Vestecké spojky s propojením na ulici Formanskou. Směrem od Hrnčíř je do křižovatky nasměrovaná šestipruhá Vestecká spojka od dálničního okruhu Prahy, která nyní končí u kruhového objezdu u Vestce. Křižovatka Exit 4 má obsluhovat plánované komerční zóny na skoupených pozemcích o rozloze tří stovek hektarů. Již dnes je vyprojektovaná tzv. západní komerční zóna Průhonice. V představách investorů a vlastníků pozemků by šlo o gigantickou výstavbu nákupního centra, největšího v Evropě. Na severovýchod mezi Kateřinkami a Újezdem je v současnosti naplánována výstavba 8000 kancelářských míst a bytovek pro 2600 nových obyvatel. V Šeberově má skoupené pozemky společnost Tesco, která čeká jen na vznik křižovatky a chce také svůj projekt giga-hypermarketu prosadit. Co by tyto megalomanské projekty přinesly stávajícím obyvatelům? Desetitisíce osobních automobilů, stovky zásobovacích kamionů a následné čtyřpruhu kapacitní tranzitní komunikaci Vesteckou spojku a její nelogické pokračování kolem Milíčovského lesa s připojením kamionového překladiště Metrans v původní trase JVK významné zkracující přejezd mezi dálnicemi s devastací širokého okolí, které je dnes rekreačním zázemím Jižního Města.

Vestecká spojka je něco jako magistrála v centru Prahy. Směřují na ni statisíce aut denně a zahušťuje centrum Prahy. Skutečným řešením tranzitu je dokončení obchvatu Prahy a ne vytváření slepých ramen, která vyústí na přeplněné silnice naší městské části. Jakmile bude dokončena, už nikdy nebudeme mít klid a čisté životní prostředí

Vestecká spojka je součástí původně projektovaného dálničního okruhu v tzv. trase JVK (dříve ZAKOS) schválené již v 70 letech za komunistické vlády. Po revoluci zde začaly skupovat jednotlivé firmy kolem plánované křižovatky Exit 4 obrovské pozemky a trasa JVK je v jejich zájmu v přejmenované podobě jako Vestecká spojka prosazovaná dodnes. V 90 letech vznikl proti dálničnímu okruhu v trase JVK obrovský odpor obyvatel. Petice podepsalo přes 40 000 lidí. Magistrát pod tímto tlakem přistoupil na řešení dálničního okruhu dál od Prahy, ale trasy JVK se nikdy nevzdal. Komunikaci v trase JVK na magistrátu rozdělili na jednotlivé úseky, které různě přejmenovali (Vestecká spojka, EXIT 4, Sběrná komunikace městského významu), ale jde stále o totéž: průvodní dálniční okruh JVK. Radnice Jižního Města jménem starosty Dalibora Mlejnského s Vesteckou spojkou a Exitem 4 souhlasí. Starosta píše, že JVK je „dávno mrtvou variantou" a hraje stejnou hru, jako magistrát a starostové Drahorád a Venturová, že totiž původní JVK rozdělili na kousky a ty prosazují postupně. Starosta Prahy 11 s dalšími představiteli dotčených obcí se chová krajně nezodpovědně k lidem i přírodě. Jejich postoje vypovídají o jejich pravděpodobném osobním zájmu na stavbě.

Dopravní zatížení by však mnohonásobně zvýšila. Vestecká spojka je navržena jako komunikace tangenciálního typu, tedy nikoliv směrem do centra města. Tato tangenciální komunikace může jen přelévat dopravu z jedné přetížené radiální komunikace na druhou. Tedy z přetížené Vídeňské na přetíženou D1 a naopak. Komu to pomůže? Navíc by tato komunikace přivedla dopravu z plánované dálnice D3 z jižních Čech a Rakouska kolem Vestce, Hrnčíř, Šeberova přímo do Jižního Města. Kdykoliv by se dálnice D1 ucpala (a to je stále častěji), doprava z Vestecké spojky by se tlačila přes Hrnčíře a Šeberov. Nevěřte, že připojením vašich místních silnic na kapacitní komunikaci Vesteckou spojku klesne na těch místních silnicích doprava. Je tomu naopak. Místní silnice by se staly přivaděči, (chcete-li „trychtýři") k této nadřazené komunikaci a fungovaly by i ve směru opačném.

V letácích uvedených dvou sdružení je zamlčeno, čí zájmy má Vestecká spojka a Exit 4 řešit. Podívejte se na přiložený plánek zakoupených pozemků různými společnostmi. Údaje jsou čerpány z katastru nemovitostí. To v letácích uvedených sdružení úplně chybí > plánek TESCO - skupuje pozemky už od roku 1995 a vlastní skoro všechny pozemky v katastru Šeberova v blízkosti navržené křižovatky Exit 4 CARPET (dříve vlastník EUROSPEKTRUM) - skoupila pozemky v oblasti Průhonic v blízkosti EXIT4 naplánované hypermarkety, skladové a logistické areály MSI - skoupila pozemky v Újezdě, kolem Exit 4 plánuje obrovský administrativní komplex pro 8000 zaměstnanců schváleno změnou územního plánu Prahy ÚP č. Z2345/00. Záměry firmy MSI podporuje bývalý starosta Újezdu Josef Novák Navetina - pozemky původně získal známý spekulant JUDr. Červenka od státu v ceně 10,- KČ /m2. Plánuje zde obrovské sídliště bytovek s levnými byty tzv. Zelený Újezd Metrans - kontejnerové překladiště mezi Uhříněvsí a Petrovicemi, stále se rozrůstající, které v nedávné době skoupilo pozemky na polích u Pertovic - nutně potřebuje přímé napojení na dálniční síť K těmto záměrům potřebují všichni tito majitelé velkokapacitní křižovatku Exit 4 , která propojí dálnice evropského významu a přivede jim do připravovaných komerčních oblastí tranzitní dopravu a kamiony pro zásobování. Potřebují co nejvíce aut s potencionálními zákazníky. Obrovské komerční zóny v oblasti Exit4 a Vestecké spojky by sevřely Jižní Město devastujícím způsobem. Všechna auta zcelé Prahy by jezdila dotěchto komerčních zón přes Jižní Město a to by se už z této dopravní pasti nikdy nevymanilo.

Dalším klamem v letácích je informace, že by komunikace Vestecká spojka a Exit 4 nepoškodily životní prostředí. K tomu autoři použili stejnou nezákonnou salámovou metodu, jakou použil posuzovatel dokumentace EIA pan Ládyš ve svém posudku. Pro posuzování původní komunikaci JVK rozdělil na části a každou část v rozporu se zákonem posuje zvlášť bez zahrnutí dalších částí a jejich vlivů. Proto posuzovatelům hluk a exhalace vychází. To do svých letáků uvedená dvě sdružení převzala. V letácích jsou také tendenčně vytvořené obrázky Vestecké spojky, které ji znázorňuji jako dvoupruhovou komunikaci s několika osobními auty. Má to však být čtyřpruhová dálniční komunikace s plným provozem kamionů žádná místní silnice. Autoři dále tvrdí, že další komerční zóny např. ve Vestci nevzniknou, protože prý nejsou v územním plánu obcí. Ale každý ví, že k doplnění komerčních zón do územního plánu stačí jediné hlasování zastupitelstva obce. Podívejte se na dálnici D1. Vznikla v roce 1971 jako komunikace v polích a jak to kolem ní dneska vypadá. Komerčními zónami je úplně přecpaná.

V letácích je napadána Aliance Jihovýchod, že píše o postojích starostů P. Venturové a V. Drahoráda a že jejich jména podtrhuje a tím prý je uráží. Aliance Jihovýchod však jen informuje o jejich jednání. Jak jsou však v letácích nazváni tisíce občanů, bránící se komunikaci v původní trase JVK? - bandou schizofreniků! Cožpak to není urážka? Jak si to vůbec mohou dovolit! Je to snaha Vás občany odradit a znechutit. Stejně tak je urážející, jak autoři letáků poučují občany, aby si vždy pečlivě přečetli, co podepisují v peticích. Jakoby to lidé nevěděli, jakoby občané podepsaní v peticích byli nesvéprávní, nebo hlupáci. Tvrzení, že nelze uplatnit petice „starší dvou, tři a více let" je další lež v uvedených letácích. V petičním zákoně není žádné omezení, petice se uplatňuje tak dlouho, dokud se její účel nenaplní, to znamená v našem případě, dokud nebudou Vestecká spojka a Exit 4 zrušeny v územních plánech. Občané, nenechte se odradit od podepisování petic a dalšího vyjadřováni svého nesouhlasu s devastačními stavbami. Je to jeden z nejsilnějších nástrojů, které k odvrácení stavby občané mají.

Většinou se zakládají sdružení na ochranu životního prostředí lidí, ale tady je tomu naopak. Píší to jako řadoví občané, kteří se v uvozovkách zamysleli se svými známými a vydali brožurku a leták v desetitisícovém nákladu na podporu Vestecké spojky v trase JVK. Kolik asi stály tyto letáky a kdo to zaplatil? Není trochu divné, že se tu 20 let obyvatelé celého regionu úspěšně bráni dálniční spojce v trase JVK a teď náhle, když se posuzuje dokumentace EIA, se probudí skupina kamarádů a sousedů a vydá v nákladu 10.000 výtisků zdánlivě fundovaný materiál, který přímo podporuje vznik propojení dálnic v původ trase JVK? Zaregistrované sdružení „Životní hodnoty Prahy" uvádí sídlo na adrese ulice Na Formance v Újezdě v domě, který by byl úplně nejblíže navržené dálniční křižovatce EXIT4 na dálnici D1. Není trochu divné, že by tam žijící občan se svou rodinou založil občanské sdruženi na podporu dálniční křižovatky, kterou by měl přímo před okny? Dům postavila firma MSI, která chce stavět již zmíněné obrovské administrativní centrum na dalších svých pozemcích v Újezdě a křižovatku potřebuje k uskutečnění tohoto záměru.

Na celém záměru je nejvíce zarážející, že stát prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic Ministerstva dopravy má v době ekonomické krize stavět za několik miliard korun křižovatku, která má hlavně sloužit k dopravní obsluze přilehlých soukromých pozemků. Je to do nebe volající nehoráznost, když stát stále lidem zvyšuje daně. To vše za podpory volených zástupců místních obyvatel, kteří stojí při investorech a zametají pod koberec petice občanů!

Jak z toho ven?

Volte pejskaře v těchto komunálních volbách

Kandidátní listina pejskařů se zavázala jako celek nedovolit výstavbu Vestecké spojky

Zanechte komentář